27 Nisan 2004 gün ve 25445 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun, Uygulanmasına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8. Maddesi gereğince Kaymakamlığımız bünyesinde kurulan Bilgi Edinme Birimi faaliyetlerine başlamıştır.